English   Česky

Krizový a interim management

AVILO - Services Pomáháme prosazovat změny
a dosahovat plánovaných cílů

AVILO pomáhá stabilizovat interní a externí faktory, které ovlivňují fungování firem procházejících krizí. Krizoví manažeři společnosti AVILO navrhují a implementují nezbytná opatření, která směřují k vyvedení firmy z krize. Zaměřujeme se také na minimalizaci možných škod v průběhu trvání krize a pomáháme odstraňovat již vzniklé negativní dopady. Díky aktivnímu přístupu k řešení krizových situací umožňujeme klientům předvídat potenciální budoucí krize a včas plánovat jejich zvládání.

Interim manažeři společnosti AVILO se v průběhu jasně vymezeného časovém období zaměřují především na řízení změny strategie firmy, jejích podnikatelských aktivit a interních a externích procesů.

Společnost AVILO není personální agenturou vyhledávající kandidáty na vedoucí pozice. Spolupracujeme se zkušenými manažery z okruhu našich partnerů, kteří svoje profesionální kvality již prokázali během působení v řadě exekutivních funkcí od ředitele divizí či oddělení po projektové manažery až po generálního ředitele.

Interim management