English   Česky

Reference

AVILO - References Manažeři společnosti AVILO pomohli od roku 1994 optimalizovat činnosti a zvýšit výkon a konkurenceschopnost řadě společností. Příklady úspěšné spolupráce zahrnují především zprostředkování, integraci a konsolidaci akvizic, restrukturalizaci společností, turnaround management či interim a krizový management na klíčových exekutivních pozicích.


AVILO - References