English   Česky

Restrukturalizace a revitalizace

AVILO - Services Pomáháme měnit model fungování firmy

Manažeři společnosti AVILO pomáhají klientům řešit různé úkoly spojené s restrukturalizací a revitalizací firmy, ať již se jedná o zvyšování efektivity obchodních procesů, změnu organizační struktury, změn v prodeji, zvyšování operativní efektivity a finančního ozdravení firem, zavádění motivačních programů pro zaměstnance, sledování ukazatelů výkonu nebo využívání informačních systémů. Výsledky restrukturalizace se projeví v rychlejším růstu firmy, zvýšení její profitability a likvidity a posílení její tržní pozice.

Restrukturalizace a revitalizace s sebou vždy přináší změny a nový model fungování firmy.

Restrukturalizace a revitalizace