English   Česky

Tým

Společnost AVILO spolupracuje s experty z různých oborů, aby zajistila profesionální služby ve všech oblastech zvyšování hodnoty firem. Nejužší tým společnosti pak tvoří:

Ivan Oliva, Managing Director

AVILO - Tým 30 let zkušeností s řízením firem.

Zastával různé pozice nejprve v obchodu a marketingu, posléze ve vrcholových exekutivních funkcích v nadnárodních farmaceutických korporacích a dentálních společnostech v Německu, České republice a dalších zemích střední i východní Evropy (včetně Ukrajiny a Ruska), věnoval se restrukturalizacím, turnaround managementu i akvizicím. Pracoval jako country manager a regionální manager (střední Evropa, Rakousko a Švýcarsko) pro přední celosvětovou certifikační a inspekční korporaci, kde byl zodpovědný za organický růst a akvizice. V pozici generálního ředitele řídil velkou chemickou výrobní společnost stejně tak jako významnou českou nemocnici.

Kontakt:

Karel Kučera, Business Manager

AVILO - Team Více než 15 let zkušeností z oblasti marketingu, prodeje, výroby a projektového managementu v TOP managerských pozicích v nadnárodních korporacích. Soustředí se na strategický marketing, business development a optimalizaci procesů s přímým dopadem na hodnotu firmy. Má zkušenosti z akvizic firem a jejich brandů/produktů a následné strategické optimalizaci portfolia. Během svého tříletého pobytu v UK byl certifikován jako SixSigma Black Belt project manager.

Contact:

Josef Venc, Business Manager

AVILO - Tým Zhruba 20 let působí v evropském podnikatelském prostředí, vytvářel analýzy pro potenciální zahraniční investory, poskytoval poradenství v oblasti firemní komunikace a rozvoje obchodu.

Zastával exekutivní pozice jak v malých a středně velkých domácích firmách, tak v globálních korporacích zejména v sektorech vydavatelství, manažerského poradenství, certifikace, cestovního ruchu a mezinárodních veletrhů.

Kontakt:

Jiří Zelina, Business Analyst

AVILO - Tým Přes 18 let zkušeností v marketingu a analytické práci v české společnosti působící na trhu dentálních materiálů ve střední a východní Evropě. Více než 10 let pracoval také jako podnikový psycholog v ocelárnách a ve velké stavební společnosti.

Jako analytik se podílel na projektech restrukturalizace české výrobní společnosti a její transformace na moderní, marketingově řízenou firmu konkurenceschopnou na mezinárodním trhu.

Kontakt: