top of page

FÚZE A AKVIZICE

Společnost AVILO zastupuje jak zákazníky, kteří hledají vhodné akviziční cíle, tak společnosti usilující o zhodnocení formou prodeje. Díky síti specialistů z různých oborů nabízíme ucelená a strategicky zaměřená řešení zahrnující jak návrh strategie, výběr konkrétního partnera, tak i realizaci celého procesu. 

 

S klienty spolupracujeme na řešení všech aspektů dané transakce, jako jsou např. skryté náklady, dopad na hodnotu značky nebo daňové a účetní implikace. Mezinárodní rozsah sítě našich partnerů nám umožňuje realizovat přeshraniční projekty s podrobnou znalostí lokálního prostředí.

fúze.png
bottom of page