top of page

INTEGRACE A KONSOLIDACE

Manažeři společnosti AVILO navrhují a implementují nezbytné kroky vedoucí k úspěšnému dokončení projektů v oblasti integrace a konsolidace. To se týká např. rozšiřování produktové vertikály firmy prostřednictvím investic nebo akvizic existujících firem s cílem zvýšit vlastní efektivitu a tržní sílu (vertikální integrace). Dalším příkladem zvětšování tržního podílu je slučování podniků podobného charakteru (horizontální integrace). Integrační a konsolidační aktivity se mohou týkat také dílčích oblastí nebo procesů uvnitř společnosti, jako jsou např. informační technologie, lidské zdroje, marketing a prodej.

integrace new-3.png
bottom of page