top of page

RESTRUKTURALIZACE A REVITALIZACE

Manažeři společnosti AVILO pomáhají klientům řešit úkoly spojené s restrukturalizací a revitalizací firmy, ať již se jedná o zvyšování efektivity obchodních procesů, změnu organizační struktury, změnu marketingové strategie, zvyšování operativní efektivity a finančního zdraví firem, zavádění motivačních programů pro zaměstnance, sledování ukazatelů výkonu nebo využívání informačních systémů. Výsledky restrukturalizace se projeví v oživení růstu firmy, zvýšení její profitability a likvidity a posílení její tržní pozice.

 

Restrukturalizace a revitalizace s sebou vždy přinášejí změny a nový model fungování firmy.

Restrkturalizace-2.png
bottom of page