top of page

KRIZOVÝ A INTERIM MANAGEMENT

AVILO pomáhá stabilizovat interní a externí faktory, které ovlivňují fungování firem procházejících krizí. Krizoví manažeři společnosti AVILO navrhují a implementují nezbytná opatření, která směřují k vyvedení firmy z krize. Zaměřujeme se také na minimalizaci možných škod v průběhu trvání krize a pomáháme odstraňovat již vzniklé negativní dopady. Díky aktivnímu přístupu k řešení krizových situací umožňujeme klientům předvídat potenciální budoucí krize a včas plánovat jejich zvládání. 

 

Interim manažeři společnosti AVILO se v průběhu jasně vymezeného časovém období zaměřují především na řízení změny strategie firmy, jejích podnikatelských aktivit a interních i externích procesů. 

Interim-2.png
bottom of page